Dysponujemy w pełni wyposażonym laboratorium badawczym, a w naszym zespole są naukowcy zawodowo zajmujący się analizami archeobotanicznymi, zooplanktonu morskiego i składu odchodów zwierząt.

Oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • identyfikacji szczątków makroskopowych roślin (nasiona, owoce) z różnego typu stanowisk archeologicznych, pod kątem rekonstrukcji elementów dawnego środowiska oraz działalności człowieka,
  • współpracy z archeologami na terenach inwestycji przygotowywanych do realizacji,
  • analizy składu jakościowo-ilościowego zooplanktonu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Arktyki,
  • identyfikacji gatunków oraz składu odchodów zwierząt.

Każda analiza kończy się raportem, w którym znajdują się: opis prób, tabelaryczne zestawienie listy taksonów, dokumentacja fotograficzna materiału oraz interpretacja wyników.