Opracowujemy makra i procedury VBA zawierające elementy sterujące wykonywanych obliczeń, wykonujące zestawienia, zarządzające arkuszami i porządkujące dane. Tworzymy szablony umożliwiające łączenie z bazami danych, ułatwiające tworzenie złożonych skoroszytów i spójnych zestawień oraz formularze kontrolujące i ułatwiające wpisywanie danych, a także zastosowanie tabel przestawnych do analiz według różnych kryteriów.

Oferujemy zabezpieczenia danych arkusza przed próbami fałszowania oraz ingerencją osób nieupoważnionych.