Oferujemy wykorzystanie geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w ekologii, biologii środowiskowej, geografii oraz w badaniach morza i strefy brzegowej oraz podstawy statystyki przestrzennej.

Wprowadzamy dane i je przekształcamy, wykonujemy geobazy danych przyrodniczych, analizę numeryczną oraz mapy i rysunki, a także modelowanie i programowanie w GIS.