AZB wygrało przetarg na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki: wydra Lutra lutra, pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus, włochatka Aegolius funereus i gągoł Bucephala clangula  – uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000.

Na naszej stronie FB są zdjęcia z inwentaryzacji wydry. Zapraszamy!