Po wstępnym kontakcie i otrzymaniu od Państwa kompletu materiałów:

  1. Dokonujemy indywidualnej i darmowej wyceny usług wraz z określeniem czasu jej realizacji.
  2. Spotykamy się i dyskutujemy o problemie, jeśli zachodzi taka konieczność i możliwość.
  3. Zawieramy umowę.
  4. Wykonujemy zlecenie (analizę statystyczną, ekspertyzę przyrodniczą i in.).
  5. Oddajemy Państwu raport, w którym znajdują się: zestawienia danych i tabele, wykresy, diagramy i schematy analityczne oraz wyniki analiz statystycznych wraz z ich interpretacją.

Zapewniamy wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz profesjonalną graficzną obróbkę danych i prezentację wyników.