Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu zastosowania metod statystycznych dla naukowców i lekarzy (obsługa programów m. in. Statistica, Canoco, Primer) oraz zaawansowanego użytkowania programu Microsoft Excel, zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych.

Prowadzący kursy i szkolenia pracują jako dydaktycy na wyższych uczelniach, a także wykorzystują prezentowane metody i programy w swojej pracy naukowej, co gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć.