Firma AZB powstała w 2006 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku usług, dotyczące przetwarzania i analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań dla biznesu i badań naukowych.

Specjalizujemy się głównie w badaniach przyrodniczych, oferujemy także analizy statystyczne i GIS oraz dedykowane oprogramowanie.

Służymy pomocą na każdym etapie pracy naukowej: od tworzenia bazy danych, poprzez analizę statystyczną, do opisu wyników badań i ich prezentacji.

Zespół AZB tworzą doświadczeni naukowcy, pracujący na trójmiejskich uczelniach wyższych i w instytutach badawczych.