Pomożemy Państwu zaplanować badania przyrodnicze obejmujące zarówno pobór prób w terenie lub obserwacje środowiskowe, jak i eksperymenty laboratoryjne. Kładziemy szczególny nacisk na planowanie badań pod kątem późniejszych analiz statystycznych, a zwłaszcza na stawianie i weryfikowanie hipotez testowalnych.

Doradzimy, jak prawidłowo zebrać jak największą ilość danych, przy jak najmniejszych kosztach.