Recenzujemy prace magisterskie i doktorskie oraz publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu nauk przyrodniczych, także ich części.

Zwracamy szczególną uwagę na rozdziały dotyczące planowania badań i zastosowania metod statystycznych, takich jak materiały i metody oraz wyniki.