Nasz zespół oferuje szeroki wachlarz statystycznych analiz danych naukowych i biznesowych oraz badań ankietowych. Zapewniamy kompleksową ofertę usług:

  • wprowadzanie danych z różnych źródeł i ich przekształcanie do postaci umożliwiającej wspólną analizę,
  • stawianie i weryfikowanie hipotez testowalnych,
  • dobór i wykonanie analizy statystycznej, wraz z opisem wyników badań.

Nasza oferta obejmuje statystyki podstawowe, analizy wielowymiarowe i statystykę bayesowską, w zakresie dobranym do potrzeb projektu. Pracujemy w programie Statistica, Canoco, Primer i wielu innych.

Każda analiza kończy się raportem, w którym znajdują się: zestawienia danych i tabele, wykresy, diagramy i schematy analityczne oraz wyniki analiz statystycznych wraz z ich interpretacją.